شرح دیوان‌الحماسة ایلخانان دست نشانده

نظر شما:

تالیف امام ابوعلی احمد بن محمد بن حسن مرزوقی اصفهانی درگذشته ی ۴۲۱، اصل متن از ابوتمام است، نسخ سده ی هفتم، جزو سوم، دارای یادداشت تملک فرهاد میرزا در ۱۲۹۹، یادداشتی در خصوص نسخه و مولف در قبل از صفحه ی عنوان، بر کاغذ ترمه در ۵۷ برگ ۱۹ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج مشکی ضربی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۶۸۴/۰۰۰
پدید آورندگان : احمد بن محمد مرزوقی اصفهانی (شارح) حبیب بن اوس ابوتمام (مؤلف)
موضوع اثر : شرح /نقد و تفسیر/شعر عربی/احمد بن محمد مرزوقی اصفهانی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۷)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دستنویس، دست ساز، ضربی،
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۹ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : کاغذ ترمه, نسخه خطی