تذکره‌ای از نور علی شاه، قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

تالیف نورعلی شاه، نستعلیق پایان محرم ۱۲۱۷، بر کاغذ فرنگی آبی در ۴ برگ ۱۲ سطری نوشته شده، جلد اثر میشن سرخ است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۶۹۷/۰۰۱
پدید آورندگان : محمد علی بن عبد الحسین نور علیشاه (مؤلف)
موضوع اثر : تصوف/ عرفان/ سرگذشتنامه
تاریخ خلق : محرم ۱۲۱۷ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : آبی
جنس : فرنگی آبی، چرم میشن،
ابعاد : طول (۱۷ سانتیمتر) عرض (۱۰ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) ضخامت (۱ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان