گزیده دیوان حافظ شیرازی

نظر شما:

نستعلیق، بر کاغذ پسته ای در ۱۶ برگ ۱۹ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج قهوه ای است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۷۱۵/۰۰۲
پدید آورندگان : شمس الدین محمد حافظ شیرازی (شاعر)
موضوع اثر : برگزیده‌ شعر حافظ شیرازی
رنگ : نخودی
جنس : پسته‌ای، چرم تیماج،
تکنیک : دستنویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر) عرض (۱۰ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک