اللوامع صفویه

نظر شما:

تالیف ابوالعباس جمال‌الدین احمد بن شمس‌الدین محمد بن فهد حلی اسدی مشهور به ابن فهد حلی( ۷۵۷ - ۸۴۱)، فقیه و محدث شیعی قرن ۸ و ۹ قمری، نسخ سده ۱۱، عنوان شنگرف، دارای مهر با نشان محمد باقر العلوم، یادداشت خریداری محمدحسین بن محمدصالح، بر گاغذ ترمه در ۶۲ برگ ۱۵ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج قهوه ای است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۷۲۲/۰۰۴
پدید آورندگان : احمد بن محمد ابن فهد حلی (مولف)
موضوع اثر : فقه جعفری
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دستنویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان