دلایل‌الاحکام

نظر شما:

تالیف محمدحسین بن محمدعلی بن محمداسماعیل طبیب تهرانی در شرح شرایع محقق حلی، نسخ و نستعلیق گویا مولف، عنوان و نشان شنگرف، بر کاغذ فستقی در ۹۵ برگ ۱۵ و ۱۶ سطری نوشته شدهف جلد اثر تیماج قهوه ای است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۷۴۰/۰۰۰
پدید آورندگان : محمدحسین‌بن محمدعلی (شارح) جعفربن حسن محقق حلی (مولف)
موضوع اثر : نقد و تفسیر/فقه جعفری/طهارت
رنگ : نخودی
جنس : فستقی، چرم تیماج،
تکنیک : دستنویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نسخه خطی