المختصرالنافع صفویه

نظر شما:

تالیف ابوالقاسم جعفر بن حسن بن یحیی بن سعید حلی(۶۰۲ - ۶۷۶) فقیه، اصولی و شاعر بزرگ شیعی و مشهور به محقق حلی و محقق اول، نسخ هدایه الله بن محمد شریف گیلانی در رمضان ۱۰۷۹، عنوان و نشان شنگرف، حواشی با عنوان «ع ل، ارشاد» ، دارای مهر «کفی بربک هادیا»، در پایان احادیثی از پیامبر و امام صادق آمده، ۲۰ برگ در آغاز نونویس، بر کاغذ فستقی در ۲۱۳ برگ ۱۵ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج مشکی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۷۹۰/۰۰۰
پدید آورندگان : هدایةالله‌بن محمد شریف گیلانی (خطاط) جعفربن حسن محقق حلی (مؤلف)
موضوع اثر : فقه جعفری
تاریخ خلق : ۱۰۷۹ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : فستقی، چرم تیماج،
تکنیک : دستنویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۹ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه, نسخه خطی
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان