میزان‌الحساب صفویه

نظر شما:

تالیف قوشچی، نستعلیق سده ۱۱، عنوان و نشان شنگرف، قبل از شروع رساله ها رباعی است و نامه ی ارسطو به عیسی و گفت و گوی موسی و سقراط و نامه ی فارسی غزالی به دوستی و در باره ی بطلمیوس، از آن عبدالکریم پسر مفتی قاسم افندی که از بازمانده ی احمد پاشا پسر ارسلان پسر صالح پاشا خریده، بر کاغذ ترمه در ۱۵ برگ ۲۳ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج عنابی ضربی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۷۴۵/۰۰۳
پدید آورندگان : علی بن محمد قوشچی (مؤلف)
موضوع اثر : حساب
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج ،
تکنیک : دستنویس، دست ساز، ضربی،
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر) عرض (۱ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان