انیس‌العشاق صفویه

نظر شما:

تالیف حسن بن محمد رامی، شکسته نستعلیق محمدطاهر حسینی بروجردی، عنوان و نشان شنگرف، نوشته از روی مجموعه ی ملاحسن علی پسر ملا عبدالله شوشتری، بر کاغذ ترمه در ۲۰ برگ ۲۰ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج قهوه ای ضربی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۹۲۰/۰۲۴
پدید آورندگان : محمدطاهر حسینی بروجردی (کاتب) حسن بن محمد رامی (مؤلف)
موضوع اثر : شعر فارسی/تشبیه
تاریخ خلق : ۱۰۸۰ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ضربی،
ابعاد : طول (۲۴ سانتیمتر) عرض (۱۶ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان