بحر طویل صفویه

نظر شما:

تالیف شاهدای اصفهانی، شکسته نستعلیق ۱۰۸۰ در اصفهان، عنوان و نشان شنگرف، نوشته از روی جموعه ی ملاحسن علی پسر ملا عبدالله شوشتری، بر کاغذ ترمه در ۳ برگ ۱۸ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج قهوه ای ضربی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۹۲۰/۰۰۳
پدید آورندگان : شاهدای اصفهانی (شاعر)
موضوع اثر : شعرفارسی
تاریخ خلق : ۱۰۸۰ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، ضربی، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۴ سانتیمتر) عرض (۱۶ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان