نصاب صبیان صفویه

نظر شما:

تالیف ابونصر فراهی درگذشته ی ۶۴۰، نسخ ۱۰۸۰ در اصفهان، عنوان و نشان شنگرف، نوشته از روی جموعه ی ملاحسن علی پسر ملا عبدالله شوشتری، در ابتدا قبل از شروع رساله حدیث قدسی و روایت نبوی است و شعر کمال الدین خواجوی کرمانی و تاریخ ۱۱۷۸، یادداشتی به تاریخ ۱۱۸۹، بر کاغذ ترمه در ۶۴ برگ ۶ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج قهوه ای ضربی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۹۲۰/۰۰۱
پدید آورندگان : مسعود بن ابی بکر ابو نصر فراهی (مؤلف)
موضوع اثر : واژه‌نامه‌ها- فارسی -عربی
تاریخ خلق : ۱۰۸۰ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، ضربی، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۴ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) ضخامت (۳ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان