پراکنده‌ها: حدیث قدسی است و گفته خلیفه سلطان به فارسی صفویه

نظر شما:

شکسته نستعلیق۱۰۸۰ در اصفهان، عنوان و نشان شنگرف، نوشته از روی مجموعه ی ملاحسن علی پسر ملا عبدالله شوشتری، بر کاغذ ترمه در ۸ برگ راسته و چلیپا نوشته شده، جلد اثر تیماج قهوه ای ضربی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۹۲۰/۰۰۷
موضوع اثر : احادیث/اسلام/ مجموعه‌ها
تاریخ خلق : ۱۰۸۰ شمسی (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، ضربی، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۴ سانتیمتر) عرض (۱۶ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان