شرح رساله معمای امیر حسین نیشابوری صفویه

نظر شما:

شرح رسالهٔ معمای میرحسین نیشابوری از ابوالقاسم بنفتح الله حسینی به فارسی، شکسته نستعلیق ولی بن محمدامین سمنانی در ۱۲ [محرم؟] ۹۷۳ق، عنوان و نشان به شنگرف، کاغذ ترمه، قطع رقعی و جلد تیماج قهوه ای با عطف جگری.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۲۰۴۰/۰۰۲
پدید آورندگان : ابوالقاسم‌بن فتح‌الله حسینی (مولف) ولی بن محمد امین سمنانی (کاتب)
موضوع اثر : چیستان/ معماها
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ ترمه، جلد تیماج قهوه ای با عطف جگری،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان