رساله فی الموت و ضرورته صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۶۸۱/۰۰۱
پدید آورندگان : محمدقاسم‌بن بهزاد (کاتب) محمدبن محمد نصیرالدین طوسی (مؤلف)
موضوع اثر : مرگ
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۵ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۱۶ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان