جواب سؤال ساله ابوسعید ابی‌الخیر صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۶۸۱/۰۰۸
پدید آورندگان : محمدقاسم‌بن بهزاد (کاتب) حسین بن عبدالله ابن سینا (مؤلف)
موضوع اثر : فلسفه اسلامی/ پرسشها و پاسخها
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۵ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۱۶ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان