ابواب الجنان صفویه

نظر شما:

تألیف میرزا رفیع قزوینی (ف: ۱۰۸۹ق) در اخلاق و عقاید دینی. نستعلیق محمدسلیم بن محمدتقی تبادکانی در صفر ۱۱۰۳ق عنوان و نشان به شنگرف آغاز و وسط افتادگی دارد کاغذ ترمه قطع وزیری متوسط جلد تیماج سرخ ضربی
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۲۰۸۱/۰۰۰
پدید آورندگان : محمدرفیع واعظ قزوینی (مولف) محمدسلیم بن محمدتقی تبادکانی (کاتب)
موضوع اثر : اخلاق اسلامی/عقاید شیعه
تاریخ خلق : ۱۱۰۳ قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، تیماج سرخ ضربی،
تکنیک : دست نویس، ضربی، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۲ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۱۷ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) ضخامت (۳ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان