اعتقادات مجلسی صفویه

نظر شما:

نسخ چلیپای محسن بن سلطان محمدشریف در ۱۱۱۸ق در متن و هامش، کاغذ ترمه الوان، قطع رقعی، جلد رویه کاغذ ساغری.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۲۱۲۵/۰۲۳
پدید آورندگان : محمدباقربن محمد تقی مجلسی (مولف) محسن بن سلطان محمد شریف (کاتب)
موضوع اثر : کلام شیعه امامیه/ عقاید شیعه/اصول دین
تاریخ خلق : ۱۱۱۸ قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : متن و حاشیه رنگارنگ، رویه کاغذ ساغری،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، رویه کاغذ ،
ابعاد : طول (۲ سانتیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نسخه خطی, صفویان
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان