شرح قصه سلامان و ابسال صفویه

نظر شما:

از محمود بن میرزاعلی به فارسی و به درخواست دوستان در شرح آنچه که خواجه نصیر طوسی در شرح اشارات آورده است، نستعلیق درویش مصطفی استنبولی با تاریخ ۱۰۶۵ق، عنوان و نشان به شنگرف، کاغذ ترمه سمرقندی، قطع رقعی، جلد تیماج آلبالویی سرطبل دار.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۲۱۳۰/۰۰۱
پدید آورندگان : محمودبن میرزا علی (شارح) درویش مصطفی استنبولی (کاتب) عبدالرحمن بن احمد جامی (مؤلف)
موضوع اثر : شعر عرفانی/ نقد و تفسیر
تاریخ خلق : ۱۰۶۵ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه سمرقندی، تیماج آلبالویی سرطبل دار،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۳ سانتیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) ضخامت (۳ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان