منهاج‌المؤمنین صفویه

نظر شما:

از محمود بن میرزاعلی به فارسی در اثبات مذهب امامیه و رد مخالفان، نستعلیق درویش مصطفی استنبولی با تاریخ ۱۰۶۵ق، عنوان و نشان به شنگرف، کاغذ ترمه سمرقندی، قطع رقعی، جلد تیماج آلبالویی سرطبل دار.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۲۱۳۰/۰۰۴
پدید آورندگان : محمودبن میرزا (مولف) درویش مصطفی استنبولی (کاتب)
موضوع اثر : دفاعیه‌ها و ردیه‌ها/شیعه
تاریخ خلق : ۱۰۶۵ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه سمرقندی، تیماج آلبالویی سرطبل دار ،
تکنیک : دست نویس، دست ساز ،
ابعاد : طول (۲ سانتیمتر) عرض (۱ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان