الخرایج والجرایح امپراطوری عثمانی

نظر شما:

از قطب راوندی (ف: ۵۷۳ق) در اخبار. نسخ شمس الدین محمد بن قاسم گیلانی استرآبادی در ۲۸ شوال ۱۰۳۲ق در مکه. عنوان و نشان به شنگرف. کاغذ ترمه سمرقندی. قطع رقعی. جلد تیماج آلبالویی سیر ضربی سرطبل دار.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۲۱۵۵/۰۰۰
پدید آورندگان : محمدبن قاسم گیلانی استرآبادی (کاتب) سعید بن هبه الله قطب راوندی (مؤلف)
موضوع اثر : احادیث شیعه/ چهارده معصوم
تاریخ خلق : ۱۰۳۲ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه سمرقندی، جلد تیماج آلبالویی سیر ضربی سرطب،
تکنیک : دست نویس، ضربی، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۳ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) ضخامت (۴ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نسخه خطی