الحبل‌المتین فی احکام احکام‌الدین صفویه

نظر شما:

تألیف شیخ بهایی (ف: ۱۰۳۰ق) در ۱۰۰۷ق نستعلیق محمدحسن بن علی اکبر حسینی در ۱ صفر ۱۰۱۹ق عنوان و نشان به شنگرف کاغذ ترمه قطع وزیری متوسط جلد تیماج آلبالویی با آستر ابری
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۲۱۷۴/۰۰۰
پدید آورندگان : محمدبن حسین شیخ بهائی (مولف) محمد محسن‌بن علی‌اکبر حسینی (کاتب)
موضوع اثر : احادیث احکام /فقه جعفری
تاریخ خلق : ۱۰۱۹ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، تیماج آلبالویی با آستر ابری،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۵ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۹ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان