نهج‌البلاغة و مشرع‌الفصاحة صفویه

نظر شما:

تألیف سید رضی ابوالحسن محمد موسوی بغدادی نسخ محب علی کازرونی در۱۱۱۱ق ترجمه زیر سطور به شنگرف از شرف الدین علی بن محمدنصیر دستغیب حسنی حسینی که از آغاز رمضان ۱۱۱۰ تا ربیع الثانی ۱۱۱۱ق بدان پرداخته است کاغذ ترمه قطع وزیری بزرگ جلد تیماج سرخ کاغذ ترمه
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۲۲۱۶/۰۰۰
پدید آورندگان : امام اول علی بن ابی‌طالب (ع) (مولف) محمدبن الحسین شریف‌الرضی (گردآورنده) محب‌علی کازرونی (کاتب)
موضوع اثر : نهج‌البلاغه
تاریخ خلق : ۱۱۱۱ قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، تیماج سرخ،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۳۱ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) عرض (۱۹ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) ضخامت (۴ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه, صفویان, نسخه خطی
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان