مغنی‌اللبیب عن کتب‌الاعاریب امپراطوری عثمانی

نظر شما:

تألیف جمال الدین ابومحمد عبدالله بن یوسف ابن هشام انصاری شافعی حنبلی نحوی (ف: ۷۶۱ق) که در رجب ۷۵۹ق در قاهره ساخته است نسخ ۱۱۰۴ق عنوان به شنگرف کاغذ فستقی قطع وزیری بزرگ جلد تیماج قهوه ای سیر با سجاف چرم مشکی
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۲۲۲۵/۰۰۰
پدید آورندگان : عبدالله‌بن یوسف ابن‌هشام (مولف)
موضوع اثر : نحو زبان عربی
تاریخ خلق : ۱۱۰۴ قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : فستقی، تیماج قهوه ای سیر با سجاف چرم مش،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۳۰ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) عرض (۲۰ سانتیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نسخه خطی