الوافیة فی شرح الکافیة صفویه

نظر شما:

تألیف رکن الدین حسن بن محمد استرآبادی نسخ ۱۰۷۸ق عنوان و نشان به شنگرف کاغذ فستقی قطع وزیری کوچک جلد رویه کاغذی با سجاف چرمی
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۲۳۳۷/۰۰۰
پدید آورندگان : حسن‌بن محمد استرآبادی (شارح) عثمان بن عمر بن حاجب (مؤلف)
موضوع اثر : نحوزبان عربی/ نقد و تفسیر
تاریخ خلق : ۱۰۸۷ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : فستقی، رویه کاغذی با سجاف چرمی،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) ضخامت (۳ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه, صفویان, نسخه خطی
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان