شرح گلشن راز صفویه

نظر شما:

تألیف احمد بن موسی در ۸۴۴ق نستعلیق جمادی الثانی ۹۸۴ق عنوان و نشان به شنگرف کاغذ فستقی استامبولی قطع نیم ربعی جلد تیماج آلبالویی
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۲۲۵۷/۰۰۰
پدید آورندگان : احمد بن موسی (شارح) محمود بن عبدالکریم شبسستری (مؤلف)
موضوع اثر : نقد و تفسیر/ شعر عرفانی
تاریخ خلق : ۹۸۴ قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
جنس : فستقی استامبولی، تیماج آلبالویی،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۷ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان