مجمل الحکمة: ترجمه گزیده رسائل اخوان الصفاء و خلاق الوفاء صفویه

نظر شما:

نسخ سده ۱۱ق عنوان و نشان به شنگرف کاغذ ترمه قطع رقعی جلد رویه کاغذی با عطف چرم
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۲۲۹۵/۰۰۰
موضوع اثر : فلسفه اسلامی /مجموعه‌ها
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، رویه کاغذی با عطف چرم،
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان