بهجةالحدائق افشاریه

نظر شما:

تألیف علاءالدین محمد بن امیرشاه ابی تراب گلستانه اصفهانی (ف: ۱۱۱۰ق) فقط شامل شطر اول است نسخ ملا حاجی محمد بن ملا علی حسن در رجب ۱۱۳۶ق عنوان و نشان به شنگرف کاغذ ترمه قطع وزیری متوسط جلد تیماج لایی تریاکی
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۲۳۷۹/۰۰۰
پدید آورندگان : محمد بن ابوتراب علاءالدین گلستانه (شارح) امام علی بن ابیطالب (ع) (مولف) ملاحاجی محمدبن ملاعلی حسن (کاتب)
موضوع اثر : نهج‌البلاغه / نقد و تفسیر
تاریخ خلق : ۱۱۳۶ قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۴ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) عرض (۱۸ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی افشاریه روی بر خط زمان