الهادیة صفویه

نظر شما:

تألیف صدرالدین قونوی شکسته نستعلیق بی نقطه در ۱۰۲۰ق کاغذ ترمه قطع نیم ربعی جلد تیماج سبز
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۲۵۰۸/۰۰۷
پدید آورندگان : محمدبن اسحاق صدرالدین القونوی (نامعلوم) محمدبن محمد نصیرالدین طوسی (نامعلوم)
موضوع اثر : مفاوضات/نقد و تفسیر
تاریخ خلق : ۱۰۲۰ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر) عرض (۱۰ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان