شرح الاسباب و العلامات صفویه

نظر شما:

شرح مزجی و تحقیقی است بر الأسباب و العلامات نجیب‌الدّین سمرقندی مشتمل بر بیان مشکلات متن و توضیح آنچه احتیاج به توضیح دارد با نقل سخنانی از بزرگان این فن که مطالب را فوق آنچه تصوّر می‌رفته توضیح داده است. کتاب در اواخر صفر ۸۲۷ ق در سمرقند تألیف و به سلطان الغ‌بیک (۸۱۴-۸۵۳ ق) اهداء شده است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۴۷۶/۰۰۰
پدید آورندگان : کرمانی، برهان‌الدّین نفیس بن عوض (مولف) اسماعیل‌بن خلیل‌الله حسینی (کاتب)
موضوع اثر : پزشکی
تاریخ خلق : ۱۰۳۴ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۵ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۱۶ سانتیمتر) ضخامت (۴ سانتیمتر و ۴ میلیمتر و ۵۰۰ میکرون)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان