ما کتب فی حمایل سیف بزر جمهر بروایة علی بن طالب صفویه

نظر شما:

نسخ ۱۰۱۲ق عنوان و نشان به شنگرف کاغذ ترمه قطع وزیری کوچک جلد کاغذ سبز با سجاف چرمی
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۲۵۱۴/۰۰۱
پدید آورندگان : علی بن ابی طالب(ع) (مولف)
موضوع اثر : فلسفه
تاریخ خلق : ۱۰۱۲ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، رویه کاغذی ،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) ضخامت (۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان