حلبةالکمیت صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۲۶۷۶/۰۰۰
پدید آورندگان : محمدبن حسن النواجی (مؤلف)
موضوع اثر : شراب در ادبیات عربی/ شراب و شراب‌سازی/ شعر عربی/ مجموعه‌ها
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : فستقی
جنس : فستقی استانبولی، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر) ضخامت (۴ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نسخه خطی, صفویان
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان