اثبات‌الهداة بالنصوص و المعجزات صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۲۶۸۴/۰۰۰
پدید آورندگان : محمدبن حسن حر عاملی (مؤلف)
موضوع اثر : امامت/ چهارده معصوم
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان