حر عاملی احمد بن حسن

حرّ عاملی، احمد بن حسن شیخ محمد بن حسن حُرّ عاملی (۱۰۳۳-۱۱۰۴ق) معروف به شیخ حر عاملی، از علما و فقهای شیعه در قرن ۱۱ هجری و مؤلف کتاب وسائل الشیعة است. شیخ حسن ظهیر، شهید ثانی و پدرش از استادان او بودند. تا چهل سالگی در کشور سوریه و منطقۀ جبل عامل، نزد استادان شیعی آموزش دید و بعدها به عراق و خراسان عزیمت کرد. وی برای زیارت علی بن موسی به ایران رفت و مدتی در اصفهان با علامه مجلسی بود و هر دو برای هم اجازه نقل روایت صادر کرده‌اند. سپس به مشهد رفت و پس از مدتی «قاضی القضاة» و «شیخ الإسلام» خراسان شد.

او در ۲۱ رمضان ۱۱۰۴ درگذشت و در حرم علی بن موسی الرضا به خاک سپرده شد.

نظر شما: