اوزان و مقادیر صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۲۶۹۴/۰۰۱
پدید آورندگان : محمدمومن‌بن علی حسینی (مؤلف)
موضوع اثر : وزنها و اندازه‌ها
تاریخ خلق : ۱۰۳۴ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، کاغذ ساغری فرنگی، مقوا،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۴ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان