موارد الکلم و سلک درر الحکم صفویه

نظر شما:

از ابوالفضل فیضی هندی برای محمد مراد نسخ چلیپا سده ۱۱ق کاغذ ترمه قطع نیم ربعی جلد تیماج قهوه ای
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۲۵۷۶/۰۳۷
پدید آورندگان : ابوالفیض‌بن مبارک فیضی (مؤلف)
موضوع اثر : اندرزنامه‌ها / کلمات قصار
تاریخ خلق : ۹۹۵ قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان