مجالس‌المؤمنین صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۲۸۹۰/۰۰۰
پدید آورندگان : نورالله بن شریف الدین شوشتری (مؤلف)
موضوع اثر : سرگذشتنامه اسلام/ سرگذشتنامه شیعه
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر) ضخامت (۵ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان