شرح بیتهای ناصر خسرو قبادیانی قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

شکسته نستعلیق سده ۱۳،دارای مهر علی بن مهدی، بر کاغذ فرنگی در ۱ برگ ۱۶ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج سرخ است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۱۱۶/۰۰۴
پدید آورندگان : ناصرخسرو قبادیانی (شاعر و شارح)
موضوع اثر : شعر فارسی/ نقد و تفسیر شعر ناصر خسرو
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۳)
رنگ : پسته‌ای
جنس : فرنگی، چرم تیماج،
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۱۶ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : قاجاریه, نسخه خطی
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان