خلاصةالحساب قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

تالیف شیخ بهایی، نسخ سده ۱۳، عنوان و نشان شنگرف، دارای سرلوح مذهب، دارای جدول و کمند، بر کاغذ فرنگی آهارمهره سبز در ۸۷ برگ ۷ سطری نوشته شده، جلد اثر روغنی با گل و بوته است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۱۳۳/۰۰۰
پدید آورندگان : محمدبن حسین شیخ بهائی (مؤلف)
موضوع اثر : حساب
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۳)
رنگ : سبز
جنس : فرنگی، روغنی (لاکی)،
تکنیک : دست نویس، تذهیب وترصیع، نقاشی زیر لاکی، جدول کشی،
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان