رسالة فی علم‌الفراسة لاجل‌السیاسة افشاریه

نظر شما:

تالیف شمس الدین محمد ابراهیم بن ابی طالب انصاری درگذشته ۷۲۷، نسخ سده ۱۲، عنوان و نشان شنگرف، بر کاغذ فستقی استانبولی در ۵۳ برگ ۱۷ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج مشکی ضربی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۱۹۴/۰۰۲
پدید آورندگان : شمس الدین محمدابراهیم بن ابیطالب انصاری (مؤلف)
موضوع اثر : سیاست و حکومت
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۲)
رنگ : پسته‌ای
جنس : کاغذ فستقی استانبولی، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ضربی،
ابعاد : طول (۲۲ سانتیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی افشاریه روی بر خط زمان