کمال‌الدین و تمام‌النعمة افشاریه

نظر شما:

تألیف ابن بابویه قمی رازی (ف: ۳۸۱ ق) نسخ محمدصادق در شعبان ۱۱۴۲ق عنوان و نشان به شنگرف کاغذ ترمه قطع وزیری متوسط جلد تیماج سیاه ضربی
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۲۴۲۹/۰۰۰
پدید آورندگان : محمدصادق (کاتب) محمد بن علی ابن بابویه (مؤلف)
موضوع اثر : مهدویت
تاریخ خلق : ۱۱۴۲ قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، ضربی، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۵ سانتیمتر) عرض (۱۸ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی افشاریه روی بر خط زمان