رساله در رمل صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۲۱۶/۰۰۵
موضوع اثر : رمل و اسطرلاب
تاریخ خلق : ۱۰۲۷ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی و پسته ای
جنس : ترمه و پسته‌ای، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان