رساله در معما صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۲۱۶/۰۰۷
پدید آورندگان : فرج‌الله‌بن اسعدالله؟ (مؤلف)
موضوع اثر : معماها
تاریخ خلق : ۹۹۳ قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی و پسته ای
جنس : ترمه و پسته‌ای، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان