انیس الطلاب فی معرفة الاسطرلاب صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۳۸۲/۰۰۱
پدید آورندگان : محمد همدانی منجم (مولف)
موضوع اثر : اسطرلاب
تاریخ خلق : ۱۰۷۵ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن، مقوا،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، جدول کشی،
ابعاد : طول (۲۶ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۲۰ سانتیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان