چند شکل و یک جدول نجومی صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۳۸۲/۰۰۴
موضوع اثر : جدول های نجومی
تاریخ خلق : ۱۰۷۵ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن، مقوا،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۶ سانتیمتر) عرض (۲۰ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان