رساله فی اسطرلاب صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۳۸۲/۰۰۲
پدید آورندگان : ابومعشر بلخی (مولف)
موضوع اثر : اسطرلاب
تاریخ خلق : ۱۰۷۵ قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن، مقوا،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۶ سانتیمتر) عرض (۲۰ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان