برهان الکفایة صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۳۸۳/۰۰۰
پدید آورندگان : علی بن محمد شریف بکری (مولف) اسحق کاشی (کاتب)
موضوع اثر : نجوم
تاریخ خلق : ۹۹۹ قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه و حاشیه آهارمهره، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، آهارمهره،
ابعاد : طول (۲۶ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) عرض (۱۷ سانتیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان