قرصها و تریاقها و ضمادها و معاجین دیگر طبی صفویه

نظر شما:

رساله¬ای مختصر در باب ادویهٔ طبّی نستعلیق مورّب سدهٔ ۱۱ق، عنوان و نشان و جدول به شنگرف، ۱گ (۸۴ ر ـ ۸۴پ)، مختلف¬السّطور، کاغذ نوعی ترمه، قطع نیم-رُبعی، جلد تیماج سیاه لایی
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۴۲۴/۰۲۲
موضوع اثر : پزشکی سنتی / داروشناسی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، جدول کشی، تیماج لایی،
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان