الوجیزه (در رجال) صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۵۲۴/۰۰۱
پدید آورندگان : محمدباقر بن محمدتقی مجلسی (مولف)
موضوع اثر : حدیث / علم‌الرجال
تاریخ خلق : ۱۰۶۳ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۴۰۰ میکرون)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان