الفرائض صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۵۶۳/۰۱۳
پدید آورندگان : زین‌الدین خطی (مولف) محمدبن تاج‌الدین جزایری (کاتب)
موضوع اثر : عبادات
تاریخ خلق : از ۱۱۱۲ قمری (قرن ۱۲) تا ۱۱۲۱ قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : پسته‌ای و ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نسخه خطی, صفویان, خط نسخ
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان