الرجال، یا، الاجازة صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۵۶۳/۰۰۱
پدید آورندگان : محمدبن تاج‌الدین جزایری (کاتب) محمد بن الحسن الحر العاملی (مولف)
موضوع اثر : حدیث /اجازه‌ها / علم‌الرجال
تاریخ خلق : ۱۱۱۹ قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : پسته‌ای و ترمه، چرم میشن،
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) ضخامت (۳ سانتیمتر و ۳ میلیمتر و ۶۰۰ میکرون)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان