مرآةالاحوال جهان‌نما صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۸۰۹/۰۰۰
پدید آورندگان : آقااحمد کرمانشاهی (مؤلف)
موضوع اثر : سیر و سیاحت هند/ سفرنامه ها
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۲)
رنگ : فستقی
جنس : فستقی، کاغذ فرنگی،
ابعاد : طول (۱۷ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۱ میلیمتر و ۲۰۰ میکرون)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان